Welkom bij Brandweer Oudenaarde.

Aanstelling Geert Derlijn tot Onderluitenant